Protetika

Izguba zob je iz funkcionalnega in estetskega stališča zelo neprijetna. Težave pri žvečenju in grizenju hrane lahko vplivajo na celotni organizem in dolgoročno vodijo tudi do različnih težav oziroma bolezni. Tudi samozavest posameznika je precej prizadeta, saj sta sproščena komunikacija in lep nasmeh danes pogoj za zadovoljstvo in uspeh. Snemna protetika

To so izdelki, ki jih pacient lahko odstrani iz ust, očisti in ponovno vstavi. Ločimo:

  • totalne proteze, s katerimi nadomestimo vse manjkajoče zobe,
  • parcialne ali delne proteze, ki se sidrajo na preostalih zobeh v ustih.

Parcialne proteze so lahko akrilne z žičnimi zaponami (te so začasne), proteze z ulito kovinsko bazo in parodontalno podprte totalne proteze. S protezami lahko pacientu povrnemo lep nasmeh in tudi funkcijo grizenja, vendar ta žal ni primerljiva z fiksnimi izdelki. Tudi pri brezzobih čeljustih pa je možna fiksna rešitev ali vsaj dobra fiksacija proteze s pomočjo implatatov.

Izvedba snemnih protez zahteva več obiskov v naši ambulanti:
  • pripravimo preostale zobe v ustih, če so prisotni,
  • vzamemo odtise,
  • individualno prilagodimo ugriz ter izberemo ustrezno barvo in obliko zob,
  • ugriz , barvo in obliko zob pred dokončno izvedbo kontroliramo v ustih pacienta,
  • po vstavitvi protez v usta moramo upoštevati še določen čas prilagajanja,
  • pacientu po potrebi korigiramo protezo na mestih, kjer proteza draži sluznico,
  • pacientu svetujemo, da s protezami prihajajo na redne kontrole, kjer kontroliramo ustreznost izdelka-proteze in protezo po potrebi podložimo in jo profesionalno očistimo.

Primer 1:


Neustrezna totalna proteza

Nova proteza

Primer 2:


Dotrajana totalna proteza - kratki zobje

Nova totalna proteza


O primernosti pacienta za operacijo sive mrene se vedno odločimo po natančnejših meritvah in po natančnem pogovoru s pacientom. O operaciji se okulist kirurg in pacient vedno odločita skupno po poglobljenem pogovoru o dobrih in nevarnih posledicah operacij.

 

© Pušnik-Novljan, okulistika, optika, zobozdravstvo d.o.o. Vse pravice pridržane.