Implantati

Z vsadki ali implantati nadomestimo posamezne manjkajoče zobe ali več zob z izdelavo mostička.

Primer 1:


Prej - manjkajoča zoba 4 in 5 vstavljen - implantat

Ožanje vrzeli z novima zalivkama na zobeh 3 in 6

Potem - prevleka na implantantu na mestu ličnikov

Primer 2:


Manjkajoči sprednji sekalci - začasna oskrba s protezo

Vstavljena implantata

Potem - porcelanski prevleki na implantatih

Primer 3:


Prej - brezzoba čeljust z dvema implantatoma

Spodnja totalna proteza z ležiči za implantate

Potem - totalna proteza vstavljena v usta

Primer 4:


Prej - manjkajoči zg. levi sekalec, vstavljen implantant

Potem - porcelanska prevleka na implantantu, levi sekalec 

© Pušnik-Novljan, okulistika, optika, zobozdravstvo d.o.o. Vse pravice pridržane.