Protetika

Izguba zob je iz funkcionalnega in estetskega stališča zelo neprijetna. Težave pri žvečenju in grizenju hrane lahko vplivajo na celotni organizem in dolgoročno vodijo tudi do različnih težav oziroma bolezni. Tudi samozavest posameznika je precej prizadeta, saj sta sproščena komunikacija in lep nasmeh danes pogoj za zadovoljstvo in uspeh. Fiksna protetika

Fiksnoprotetični izdelki se lepijo na predhodno pripravljene (obrušene) zobe in jih pacient ne more več sneti.
Izdelamo lahko:
  • posamezne prevleke,
  • mostičke, kadar manjkajo posamezni zobje.
Kadar je zobna krona močno uničena, je z zalivko ne moremo več ustrezno obnoviti, lahko pa naredimo zobno prevleko. Pri fasetiranih prevlekah  je estetska oziroma bela le vidna površina zoba, ostale površine pa so iz srebrnih ali zlatih kovinskih zlitin. Estetsko ustreznejše so kovinsko porcelanske prevleke, kjer je kovinsko ogrodje popolnoma prekrito s porcelanom v ustrezni barvi.


Na vitalnih oziroma živih zobeh lahko izdelamo polne porcelanske prevleke, ki estetsko najbolj posnemajo naravno obliko in barvo zoba.

Pred postopkom


Po postopku - nove tanke porcelanske prevleke

Kadar posamezni zobje manjkajo, lahko na enak način izdelamo tudi mostičke, ki so ravno tako kot prevleke prilepljeni na zobe. Tako je izboljšana funkcija (grizenje), stabilnost nadomestka in zagotovljena ustrezna estetika.

Postopek izdelave:
  • v lokalni anesteziji obrusimo zobe,
  • vzamemo odtise,
  • v laboratoriju izdelajo ogrodje,
  • sledi faza preizkusa ogrodja, usklajevanje barve in oblike zob,
  • dokončna izdelava cementiranje izdelka na obrušene zobe.

Oglejte si različne primere rešitev fiksne protetike:

Primer 1:

Manjkajoči spodnji sekalec

Mostiček na delovnem modelu zadaj

Mostiček na delovnem modelu spredaj

Primer 2:

Prej - močno izrabljeni in polomljeni zobje

Potem - nove fasetirane prevleke in novi protezi

Primer 3:

Prej - kariozno destruirani zobje

Obrušeni zobje

Potem - cementirane porcelanske prevleke

Primer 4:

Prej- fasetirane prevleke na dvojki odpadla faseta

Nova fiksno - snemna rešitev spredaj fasetirane prevleke

Primer 5:

Demontaža neustreznega mostička

Oskrba z začasnimi prevlekami

Dokončna oskrba s kovinsko porcelanskimi prevlekami

Primer 6:

Manjkajoči zgornji levi sekalec

Kovinsko porcelanski mostiček

O primernosti pacienta za operacijo sive mrene se vedno odločimo po natančnejših meritvah in po natančnem pogovoru s pacientom. O operaciji se okulist kirurg in pacient vedno odločita skupno po poglobljenem pogovoru o dobrih in nevarnih posledicah operacij.

 

© Pušnik-Novljan, okulistika, optika, zobozdravstvo d.o.o. Vse pravice pridržane.