O primernosti pacienta za operacijo sive mrene se vedno odločimo po natančnejših meritvah in po natančnem pogovoru s pacientom. O operaciji se okulist kirurg in pacient vedno odločita skupno po poglobljenem pogovoru o dobrih in nevarnih posledicah operacij.

Pri zdravljenju zob izvajamo:

  1. Izdelavo klasičnih amalgamskih, sivih zalivk
  2. Izdelavo estetskih belih zalivk iz kompozitnih in glasionomernih materialov. S to metodo ohranimo kar največ zdravega zobnega tkiva, saj s posebnimi kompozitnimi materiali v barvah zoba in lepili lepimo zalivko direktno na zob.Takšna zalivka je estetsko zelo učinkovita, hkrati pa omogoča takojšnjo funkcijo - grizenje.
  3. Koreninsko zdravljenje zaradi globokega kariesa, globokih zalivk ali poškodb zob.
Primeri zdravljenja:

Primer 1:

Odstranjen amalgam

Novi beli zalivki

Primer 2:

Razmaki med zobmi

Z zalivkami doseženo estetsko tesno stanje med zobmi

Korigiran nasmeh

Primer 3:

Neustrezna amalgamska in kompozitna zalivka

Novi kompozitni zalivki

Primer 4:

Poškodba sekalca

Postopek izdelave zalivke

Dograjen sprednji desni sekalec

 

© Pušnik-Novljan, okulistika, optika, zobozdravstvo d.o.o. Vse pravice pridržane.