Metode laserskih operacij

Ločimo osnovne pristope operacije dioptrije z laserjem:

  • transepitelijski PRK,
  • LASIK,
  • PRK,
  • LASEK,
  • Lentikularna ekstrakcijska metoda (ReLex),
  • Small Incision Lenticule Extraction technique (ReLEX smile).

Pri LASEK tehniki se povrhnji sloj roženice odstrani z alkoholom. Pri metodi LASIK naredimo s posebnim nožem vzdolžni rez roženice in dobimo poklopec, ki ga dvignemo in operiramo globlje sloje roženice. Pri PRK tehniki se epitelij odstrani z mikrofibrilami.

Transepitelijska površinska metoda

Transepitelijska PRK - C-ten metoda metoda je napredna oblika površinskih metod korekcije dioptrije z laserjem, ki se v svetu vse bolj uporabljajo. Operativni postopek opravimo v dveh korakih. Tanek zunanji sloj roženice oz. epitelij odstranimo zgolj z laserskimi žarki z natančnostjo nekaj mikrometrov. V drugem koraku laserski žarki preoblikujejo roženico tako, da spremenijo dioptrijo in izboljšajo vid pacienta.

Po operativnem posegu položimo na roženico terapevtsko mehko kontaktno lečo, ki ščiti roženico dokler se epitelij ne obnovi (običajno 2 dni).

To je »no touch« metoda korekcije dioptrije, ki naredi operacijo prijetnejšo za pacienta. S površinsko metodo odstranimo najmanj roženičnega tkiva za korekcijo dioptrije. S tem ohranimo čim večjo debelino roženice, ki je pomembna za biomehanske lastnosti roženice, saj je roženica viskoelastično tkivo.

S transepitelijsko PRK C-ten metodo se izognemo komplikacijam poklopca, ki so značilne za LASIK metode. C-ten metoda je manj invaziven poseg z manj tveganja za dolgoročno roženično biomehansko nestabilnost. S to metodo namreč najmanj posegamo v arhitekturo roženičnega tkiva, saj za ves postopek uporabimo le laserske žarke.

Video posega po transepitelijski metodi, ki traja le nekaj sekund, lahko pogledate tukaj: Video

Razlike med površinskimi metodami in LASIK metodo

Pri površinskih metodah najprej odstranimo vrhnjo plast roženice (debeline 50 mikrometrov). Vrhnjo plast lahko odstranimo z laserskimi žarki (transepitelijska metoda), mikrofibrilami (PRK metoda) ali alkoholom (metoda LASEK).

Značilnost LASEK tehnike je odstranitev vrhnjega sloja roženice z alkoholom. Pri LASIK-u naredimo s posebnim nožem vzdolžni rez roženice in dobimo poklopec, ki ga dvignemo in operiramo globlje sloje roženice. Pri navadni PRK tehniki se epitelij odstrani z mikrofibrilami.

Pri metodi LASIK ali femto LASIK z mikrokeratomom ali s femto laserjem naredimo vzdolžni rez v roženico (debeline 100 - 130 mikrometrov). Ta rezina (oz. sloj, poklopec) roženice ostane pritrjen na enem delu roženice, da lahko rezino oz. sloj roženice dvignemo nad preostali del roženice kot pokrov, ki je pritrjen na enem delu roženice. Ta poklopec dvignemo in ga zavihamo od centra očesa. Odkriti razgaljeni del roženice operiramo z laserjem in spremenimo obliko in dioptrijo roženice, stromo roženice. Po operaciji poklopec postavimo nazaj na njegovo prvotno mesto. Poklopec se pritrdi nazaj na roženice zaradi naravnih adhezijskih sil, brez šivanja. Poklopec zaraste le ob robovih, ne pa tudi v osrednjem delu. Rezultati uspeha so pri obeh metodah dolgoročno enaki, je pa nekaj razlik v celjenju po operaciji.

Čas celjenja in zdravljenja

Pri transepitelijski PRK metodi občutijo pacienti dva dni po posegu draženje oči in solzenje, dokler se epitelij roženice ne obnovi. Ostrina vida se obnavlja nekoliko počasneje kot pri LASIK metodi. Pri LASIK pacientih je čas celjenja krajši, hitreje se stabilizira ostrina vida. Vendar se poklopec zaraste le ob robovih, ne pa tudi v osrednjem delu.

O primernosti pacienta za operacijo sive mrene se vedno odločimo po natančnejših meritvah in po natančnem pogovoru s pacientom. O operaciji se okulist kirurg in pacient vedno odločita skupno po poglobljenem pogovoru o dobrih in nevarnih posledicah operacij.

 

© Pušnik-Novljan, okulistika, optika, zobozdravstvo d.o.o. Vse pravice pridržane.